Mọi người hãy vote đi nào!

Về việc Baka dự định mở thêm mảng H-Manga đã có vài bạn có nhã ý tham gia. Tôi chân thành cảm ơn! Nhưng do đa số mọi người lười comment nên tôi sẽ lập poll ở góc bên phải để trưng cầu dân ý. Đến ngày 18 tháng 2, nếu đa số đều tán thành thì sẽ ra thông báo tuyển dụng sau.51 Comments

  1. Nghe thôi đã hấp dẫn rồi. Ủng hộ 2 tay. thanks Baka

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.